Kúpele Smerdžonka a Červený Kláštor

4.2 km
01:03 hod.

Ak zavítate do Pieninského národného parku, nemožno obísť národnú kultúrnu pamiatku múzeum Červený Kláštor, znovu otvorené kúpele Červený Kláštor, nazývaných aj Smerdžonka a splav na pltiach po Dunajci.

Autor výletu a fotografií: Ján Serbák, wikipedia

Kúpele, ktoré boli znovuotvorené od januára 2013 po viac ako 60 rokoch

472 m n.m.Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

Malá kaplnka v areáli kúpeľov

472 m n.m.Kaplnka - Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka

Parkovisko pred národnou kultúrnou pamiatkou Červený Kláštor - ak cestujete autom, je dobré tu zaparkovať.

488 m n.m.Parkovisko

Národná kultúrna pamiatka, oficiálne Lechnický kláštor, pôvodne slúžil reholi kartuzianskych, neskôr kamadulských mníchov.

458 m n.m.Červený Kláštor - národná kultúrna pamiatka

Muzeálna expozícia Červeného Kláštora

454 m n.m.Kláštorné múzeum Červený Kláštor

Gotický jednoloďový kostol

453 m n.m.Kostol sv. Antona, pustovníka, kláštorný, kartuziánsky

Lávka pre peších a cyklistov - prechádzkou cez ňu sa dostanete na poľskú stranu do Sromowiec Nižných , odkiaľ sa dá urobiť pekná túra na Tri Koruny.

449 m n.m.Lávka cez Dunajec

453 m n.m.Kostol Najsvätejšej Trojice

Na konci obce smerom na Spišskú Starú Ves po ľavej strane štátnej cesty.

456 m n.m.Športovo-rekreačný rybník

Zaujímavou atrakciou je splav Dunajca na tradičných goralských drevených pltiach. Splav je dopĺňaný výkladom o histórii kraja a jednotlivých útvarov v prielome Dunajca, a tiež goralskou muzikou. Pltnícka sezóna sa začína 1. mája a končí 30. októbra.

453 m n.m.Prístavisko pltí, Červený Kláštor