Boboty, Nové a Dolné diery

10.9 km
02:43 hod.

Ďalším z kopcov Malej Fatry, ktorý sa dá prejsť z Terchovej za dopoludnie, sú Boboty. Hrebeň Bobôt je dlhý dva a pol kilometra a tiahne sa od Tiesňav na východ k sedlu Vrchpodžiar pri Jánošíkovych dierach. Zo severu masív ohraničuje obec Terchová a jej časť Biely Potok, z juhu Nová dolina vo Vrátnej a Štefanová.

Autor výletu a fotografií: Ján Serbák

http://www.svd.sk/index.php/na-slovensku/terchova.html virtuálna prehliadka http://pano.terchova-info.sk/panorama/kostol-svatych-cyrila-a-metoda/ a http://pano.terchova-info.sk/panorama/vnutro-kostola-svatych-cyrila-a-metoda/

528 m n.m.Farský kostol sv. Cyrila a Metoda (verbisti)

Z Terchovej sa presunieme peši do Tiesňav. Pozrieme si zurčiaci potok Varinka, stekajúci Tiesňavami z južných svahov Malej Fatry.

573 m n.m.Rázcestník Tiesňavy

Tiesňavy sú národná prírodná rezervácia a údolie v pohorí Malá Fatra. Tiesňavy tvoria impozantný vstup do Vrátnej doliny. Vedie úzkym kaňonom riečky Varínka s viacerými vodopádmi.

674 m n.m.Prírodná rezervácia Tiesňavy

Od turistického smerovníka Tiesňavy pri ceste hneď začína strmý výstup na Boboty. V lese pokračuje strmý výstup až na vrchol Bobôt, výhľad na okolie sa stráca. Po prekonaní výškového rozdielu 500 metrov sa dostaneme na nevýrazný vrchol v lese, označený iba triangulačným bodom. Je tu jediná lavička z celého chodníka.

1045 m n.m.Vrch Boboty

Zostup je opäť strmý až k sedlu Vrchpodžiar, zo zostupovej trasy je občas pekný výhľad.

756 m n.m.Rázcestník Sedlo Vrchpodžiar

Koliba Podžiar, nachádzajúca sa pri Bielom potoku, ktorý vytvoril kaňony Jánošíkovych dier. Podžiar je na rozhraní Horných a Dolných dier. Pustíme som sa dole potokom cez Dolné diery.

708 m n.m.Koliba Podžiar

Dolné diery je turisticky významná tiesňava v Krivánskej Malej Fatre, súčasť Jánošíkových dier. Dolné diery sú sprístupnené náučným chodníkom. Nachádzajú sa v nich dva vodopády (1 m a 3,5 m), ktoré sú súčasťou vodopádov Dierového potoka. Bizarné skalné útvary so špecifickou klímou sú domovom viacerých zaujímavých druhov rastlín a živočíchov

706 m n.m.Dolné Diery

Križovatka s Novými dierami Nové diery je turisticky významná tiesňava v Krivánskej Malej Fatre, súčasť Jánošíkových dier. Tiesňava Nové diery sa nachádza v národnej prírodnej rezervácii Rozsutec. Vybieha z Dolných dier proti prúdu menšieho prítoku Dierového potoka. Nachádzajú sa tu 4 vodopády s výškou 1 až 2 metre, ktoré sú súčasťou prírodnej pamiatky Vodopády Dierového potoka. Pomenovanie dostali podľa toho, že boli z celej sústavy Jánošíkových dier sprístupnené ako posledné. Bizarné skalné útvary so špecifickou klímou sú domovom viacerých zaujímavých druhov rastlín a živočíchov.

707 m n.m.Nové Diery

Vodopády Dierového potoka je sústava vodopádov v Jánošíkových dierach v Krivánskej Malej Fatre. Vodopády Dierového potoka sú prírodné pamiatky, ktoré sú súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Rozsutec. Dierový potok prekonáva sústavou vodopádov v častiach Jánošíkových dier Dolné diery, Nové diery, Horné diery a Tesná rizňa na krátkom úseku veľký výškový rozdiel. Všetky vodopády sa nachádzajú na turisticky značených chodníkoch a sú sprístupnené lávkami.

606 m n.m.Vodopády Dierového potoka

Chodník končí pri hoteli Diery v terchovskej časti Biely potok.

576 m n.m.Rázcestník Biely potok