Morské oko z Remetských Hámrov

20.6 km
05:09 hod.

Vznik Morského oka spadá do obdobia doznievania sopečnej činnosti vo Vihorlate. Mohutný zosuv z východného svahu Motrogonu a Jedlinky zahradili dolinu potoka Okna a za vzniknutou bariérou vzniklo prírodné jazero. Morské oko je výnimočné svojim pôvodom, polohou, fyzikálno-chemickým a biologickým režimom. Obkolesené je mohutnými bukovými lesmi Vihorlatu a okolo celej trasy výletu je kopec malých jazierok a rašelinísk.

299 m n.m.Rázcestník Remetské Hámre

Morské oko

374 m n.m.Rázcestník Potašňa

Kaštielik. Foto Vaso 77, Panoramio

638 m n.m.Rázcestník Morské oko, kaštielik

755 m n.m.Rázcestník Malé Morské oko

875 m n.m.Rázcestník Sedlo Rozdiel

787 m n.m.Vrch Lysák