Vyšehrad zo sedla

3.5 km
01:30 hod.

Aj Slovensko má svoj Vyšehrad. Malebné skalisko sa vypína nad Turcom a stráži starobylú cestu z Ponitria na Turiec. Za čias Veľkej Moravy tu bolo významné sídlo, zaniklo až v trinástom storočí po tatárskom vpáde. Pod kopcom, v obci Vyšehradné, je aj malý archeoskanzen s replikami obydlí zo zaniknutého hradiska znázorňujúce tri rôzne minulé obdobia (staroveká zemnica, slovanská a stredoveká chata). Na Vyšehrad sa dá dostať z viacerých strán, najpohodlnejší je chodník z Vyšehradského sedla, odtiaľ je to na kopec asi 45 minút. Okrem výhľadu a náučného chodníka zaujme aj les, obrovské jedle a buky konkurujú majestátnosťou samotnému skalisku.

Pri ceste je parkovisko, kam sa zmestí zo desať áut.

581 m n.m.Rázcestník Vyšehradské Sedlo

Z parkoviska je vyšliapaných niekoľko chodníkov na lúku, kde začína oficiálna značkovaná trasa. Na fotke je výhľad od rázcestníka smerom späť do sedla, odkiaľ sme vyšli.

708 m n.m.Rázcestník Pod Vyšehradom

Za čias Veľkej Moravy tu bolo sídlo veľmoža, centrum remesiel a obchodu. Informuje o tom aj tabuľa na náučnom chodníku. Vyšehrad ako sídlo zanikol až po tatárskom vpáde v trinástom storočí.

770 m n.m.Hradisko Nitrianske Pravno - Vyšehrad

Zhora je krásny výhľad, nečudo, že sa tu usadili naši predkovia

772 m n.m.Rázcestník Vyšehrad