Výlet v mikroregióne Makovica

15.4 km
00:20 hod.

Oddychový výlet po pamiatkach mikroregiónu Makovica. Zachovaná príroda, drevené kostoly a ľudové zvyky vás očaria a prinesú veľa pokoja do vášho života.

Grécko-katolícky drevený Kostol sv. Paraskievy z roku 1919 stojí v strede obce, 20 km na sever od Bardejova, 450 m n.m. - bol postavený z materiálu pôvodného dreveného kostola a patrí medzi novozapísané Národné kultúrne pamiatky.

456 m n.m.Vyšná Polianka

V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Tento cintorín vznikol v roku 1916. Hroby na cintoríne sú v štyroch radoch usporiadané do polkruhu. Vďaka tomuto pôdorysu patrí tento vojnový cintorín medzi najzaujímavejšie v okrese Bardejov

456 m n.m.Vyšná Polianka

Pravoslávny drevený Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1924 stojí v strede obce na mieste starého dreveného kostola z 18. storočia a patrí medzi novozapísané Národné kultúrne pamiatky.

406 m n.m.Varadka

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky postavený v roku 1736. Drevený chrám v obci Jedlinke bol vystavaný v zrubovom štýle. Chrám pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene

400 m n.m.Jedlinka

Zborovský hrad bol postavenýna začiatku 14. storočia na ochranu uhorského pohraničia a obchodnej cesty do Poľska. Hradný kopec bol už v r. 1926 vyhlásený za chránenú oblasť a jeho ochrana bola rozšírená v r. 1950 vyhlásením za štátnu prírodnú rezerváciu, čo ho zaradzuje za medzi najstaršie chránené územia na Slovensku

364 m n.m.Zborov