Tiesňava Piecky

8.3 km
02:04 hod.

Piecky - ďalšia z krásnych tiesňav Slovenského raja nachádzajúca sa v jeho severozápadnej časti. Preteká ňou potok, ktorý sa pri osade Píla vlieva do Veľkej Bielej vody.

Dolný tok až po rozvetvenie sa nazýva aj Bielou dolinou. Turistický chodník v spodnej časti tiesňavy vedie korytom malého potoka, ponad ktorý sem-tam vedú drevené rebríky. V tiesňave sú vysoké vodopády i niekoľko menších vopádikov. Tak ako všetky tiesňavy Slovenského raja, aj tiesňava Piecky je jednosmerná - smerom zdola nahor. Je to kvôli úzkym miestam, najmä vysokým rebríkom pri vodopádoch.

Autor výletu a fotografií: Ján Urda

Východiskom do tiesňavy je osada Píla, kam sa dá dostať z Hrabušíc po asfaltovej ceste popri Podlesku. Pri osade je parkovisko a premáva tam i autobus zo Sp. N. Vsi. Chodník vedie po dne riečiska. Hoci na mnohých miestach sú drevené mostíky alebo rebríky, v období topenia sa snehu alebo po veľkých dažďoch sa na niektorých miestach brodíte aj vodou potoka .

607 m n.m.Rázcestník Píla

724 m n.m.Veľký vodopád

Piecky sú vápencová tiesňava a zároveň národná prírodná rezervácia, ktorá bola vyhlásená v roku 1964 a novelizovaná v roku 1976. Potok Píľanka pretekajúci tiesňavou pramení v západných svahoch planiny Glac a ústí do Veľkej Bielej vody pri osade Píla. Prvý prechod tiesňavou sa pripisuje A. Mervayovi a jeho spoločníkom v roku 1911. V tiesňave sa nachádzajú tri vodopády: Veľký vodopád, Kaskády a Terasový vodopád. Rezervácia má plochu 245 hektárov a chráni zachované lesné porasty (vápencové bučiny, bukové jedliny, reliktné vápencové boriny) na bohato členenom reliéfe (tiesňavy, vodopády). Rezervácia má veľký vedecko-výskumný, ale aj kultúrno-osvetový význam.

724 m n.m.Tiesňava Piecky

776 m n.m.Terasový vodopád

920 m n.m.Tiesňava Piecky výhľad do doliny

Zatiaľ bez popisu

540 m n.m.Parkovisko