Mikroregión Spišská Nová Ves

0.8 km
00:12 hod.

Mesto Spišská Nová Ves sa rozprestiera v Hornádskej kotline, pričom zo severu je obklopené výbežkami Levočských vrchov, z juhu Spišsko-gemerským rudohorím. Na rozlohe 66,67 km2 žije v súčasnosti približne 37 000 obyvateľov prevažne slovenskej národnosti (k 1. 1. 2015 malo mesto Spišská Nová Ves 36 559 obyvateľov).

Mesto je sídlom okresu Spišská Nová Ves. Nachádza sa ma hlavnom železničnom ťahu Košice - Bratislava s prepojením na ČR a Ukrajinu. Letecké spojenia zabezpečuje blízko nachádzajúce sa medzinárodné letisko Poprad Tatry. Atraktivitu mesta zvyšujú blízko nachádzajúce sa národné parky. Slovenský raj s množstvom divých a čarokrásnych roklín a vodopádov, náučný chodník Dreveník, blízkosť svetovo známych Vysokých Tatier a Národného parku Pieniny so splavom Dunajca. Mesto a jeho okolie je veľmi príťažlivé a atraktívne i kultúrno-historickým dedičstvom, zachovalou ľudovou architektúrou. I okolie Spišskej Novej Vsi ponúka množstvo kultúrnych i prírodných pamätihodností. Spišský Štvrtok s kaplnkou Zápoľských, Markušovce s renesančným kaštieľom a rokokovým pavilónom Dardanely, Spišská Kapitula s neskororománskym dómom, Žehra s ranogotickým kostolíkom, najväčší hradný komplex v strednej Európe - Spišský hrad, samotné kráľovské mesto Levoča patria medzi skutočné historické klenoty tohto územia.

457 m n.m.Spišská Nová Ves

Kostol sa nachádza neďaleko námestia v radovej zástavbe Levočskej ulice. Bol pôvodne len kaplnkou pri mestskom špitáli, pravdepodobne zo 14. storočia. Kostol slúžil hlavne slovenskému obyvateľstvu, preto je zaužívaný aj názov Slovenský kostol. V roku 1724 bol pri kaplnke zriadený vikariát. Kaplnka bola rozšírená prístavbou chrámovej lode podľa plánov Jána Rossnera v rokoch 1727 - 1730. V roku 1753 sa v prestavbe pokračovalo vytvorením barokovej klenby a v rokoch 1869 - 1873 bola pribudovaná bočná kaplnka. Zariadenie kostola je barokové, hlavný oltár pochádza z rokov 1751 - 1752, ale oltárny obraz je z roku 1856. Pôvodné bočné barokové oltáre sa nezachovali. Dnešné sú z rokov 1884 - 1886 a vyhotovil ich spišskonovoveský rezbár Július Fuhrmann. Staršie maľby barokovej kazateľnice z roku 1756 boli nahradené reliéfmi, ktoré, podobne ako viaceré drobné kusy zariadenia kostola, pochádzajú z dielne spišskonovoveského rezbára Františka Repcsika zo začiatku 20. storočia. Zdroj: http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/o_meste/pamiatky/kostol_neposkvrneneho_pocatia_panny_marie_slovensky_kostol/index.html

463 m n.m.Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Budova Provinčného domu bola od stredoveku mestskou radnicou, a to až do r. 1777, kedy ju od mesta kúpila Provincia XVI spišských miest a zriadila v nej svoje administratívne sídlo (do r. 1876, kedy bola Provincia zrušená). Najzaujímavejšou časťou budovy je predná fasáda, ktorej súčasťou je aj tzv. Levočská brána vedúca na Levočskú ulicu. Jej vrchnú časť zdobí rokoková štuková výzdoba so šiestimi kartušami, ktoré symbolicky vyjadrujú vlastnosti, ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie. V súčasnosti v budove Provinčného domu sídli Múzeum Spiša so svojimi expozíciami. Zdroj: http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/o_meste/pamiatky/index.html

464 m n.m.Provincny dom SNV / The Province house SNV

Farský kostol je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou v meste. Je výnimočný najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (87 m), ktorá je dominantou mesta. V kostolnej veži sa nachádza i najvyššie položená zvonica. Pozoruhodný je tiež siedmimi veľkými hodinovými ciferníkmi na veži, ktorá poháňa jeden hodinový stroj. V interiéri sa nachádza viacero klenotov ako napr. cenný relikviár v tvare kríža z 1.polovice 14 storočia, oltár či bronzová krstiteľnica, ktorá je jednou z posledných uliatych v slávnej spišskonovoveskej zvonolejárskej dielni založenej Majstrom Konrádom. Zdroj: http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/o_meste/pamiatky/index.html

464 m n.m.Farský kostol nanebovzatia Panny Márie