Sabinov - mestský okruh

4.8 km
01:12 hod.

Sabinov je krásne mestečko s bohatou a významnou históriou. Má veľa stredovekých historických pamiatok, unikátne šošovkovité námestie a na niektorých miestach zachovalé mestské opevnenie. Sabinov bol členom významného spolku stredovekých miest - Pentapolitana. Určite odporúčame ako pekný výlet za spoznávaním stredovekej histórie.

Kostol postavený v ranogotickom slohu začiatkom 14. stor. Oltár je z dielne majstra Pavla z Levoče - originál v národnom múzeu v Budapešti.

321 m n.m.Farský kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa

Gotické, resp. renesančné obvodové múry a renesančné klenby, ktoré sa zachovali až do súčasnosti. Pôvodné drevené domy vyhoreli r. 1461.

321 m n.m.Meštianske domy na Námestí slobody

Piaristický kláštor, prestavaný z niekdajšieho protestantského lýcea v rokoch 1745 - 1748, je najvýznamnejšou barokovou stavbou v meste.

321 m n.m.Piaristické lýceum

Goticko-renesančný hradobný systém. Z pôvodných bášt sa do súčasnosti zachovalo šesť. Na južnej strane sú úseky hradieb v pôvodnej výške.

321 m n.m.Mestské opevnenie

Židovský cintorín pripomína tretie najpočetnejšie vierovyznanie svojej doby (19. storočie).

336 m n.m.Židovský cintorín

Dom, v ktorom sa natáčal československý film Obchod na korze v r. 1965 v Sabinove. Príbeh z II. sv vojny spätý s tragickými osudmi židovských rodín.

317 m n.m.Oscarové mesto

Autorom pamätníka Slovenského národného povstania je akademický sochár Ján Hučko, ktorý ho vytvoril v roku 1947.

317 m n.m.Pamätník padlým v II. svetovej vojne v Sabinove

Socha predstavuje Sabínu, dievčinu, ktorá zachránila život kráľovi Belovi IV. a podľa legendy je podľa nej pomenované mesto Sabinov.

316 m n.m.Socha Sabíny

Budovaný v rokoch 1898 - 1904 a 30. mája 1904 slávnostne posvätený. Pôsobili tu bl. biskup Pavol Gojdič a bl. Metod Trčka.

319 m n.m.Chrám Najsvätejšieho srdca Ježišovho

Výstava obrazov, národopisná expozícia, dobovým nábytkom zariadená mešťanská izba, fotografie starého Sabinova, geologická zbierka.

319 m n.m.Múzeum – bašta

Prvá radnica stála v strede námestia, neskôr nová na severnej strane - zbúraná. R. 1910 postavená súčasná radnica v pseudogotickom slohu.

317 m n.m.Radnica – Mestský úrad Sabinov

Prvý (drevený) mariánsky stĺp bol postavený z iniciatívy miestneho farára v roku 1741. Zakrátko bol nahradený terajším kamenným.

321 m n.m.Mariánsky stĺp

Pôvodne gotický kostol. Po roku 1738 bol kostol transformovaný pre potreby piaristov.

321 m n.m.Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Najvýznamnejšia stavba postavená v 17. stor. v Sabinove - postavená v strede námestia z roku 1657.

321 m n.m.Zvonica