Pružinská Dúpna Jaskyňa

22.7 km
05:41 hod.

Pružinská Dúpna jaskyňa je súčasťou Považského krasu. Pružinská Dúpna jaskyňa je najznámejšou jaskyňou v Strážovských vrchoch. Nachádza sa neďaleko Predhoria, miestnej časti obce Pružina vo výške 590 m a 90 m nad dolinou potoka Riečica, na severnom svahu Čierneho vrchu. Je najväčšia v okrese. Údaje o dĺžke sa rôznia, podľa niektorých zdrojov je to až 300 m, verejnosti nie je však prístupná v celej dĺžke. Patrí k najstarším známym jaskyniam na Slovensku. Sú v nej mohutné kvapľové stalagmity i stalagnáty. Najkrajšia kvapľová výzdoba sa nachádza v jej zadnej časti. Predpokladá sa, že vznikla pred viac ako 10 miliónmi rokov v druhohorných vápencoch pôsobením podzemného vodného toku. Jaskyňa je verejnosti prístupná od 1. mája do 31. októbra, treba sa však vždy vopred ohlásiť Jaskyniarskemu klubu Strážovské vrchy, inak je neprístupná. Ale raz v roku v rámci akcie "Zelená-modrá" je prístupná bez ohlásenia všetkým záujemcom.

Autor výletu a fotografií: Ján Urda

447 m n.m.Pružina - Predhorie

Samota pod horou s jazierkom

478 m n.m.Predhorie - jazierko

Pružinská Dúpna jaskyňa je súčasťou Považského krasu.

557 m n.m.Jaskyňa Pružinská dúpna jaskyňa

469 m n.m.Rázcestník Priedhorie

440 m n.m.Sochy Socha svätého Jána Nepomuckého

470 m n.m.Prameň Prameň Svätého Janka

450 m n.m.Jaskyňa Babirátka

350 m n.m.Rázcestník Riedka

324 m n.m.Kaplnka nanebovzatia Panny Márie

280 m n.m.Železničná stanica Považská Bystrica