Po historických stopách Zborova (Mikroregión Makovica)

4.8 km
01:03 hod.

Mikroregión Makovica sa nachádzajú v severovýchodnej časti Slovenska, na území okresu Bardejov, v Prešovskom kraji. Názov mikroregiónu vychádza z historických faktov, pretože všetky obce boli súčasťou Makovického panstva nad ktorým sa vynímal Zborovský hrad. Preto je tento jednodňový výlet situovaný v obci Zborov, ktorý v sebe ukrýva historické skvosty. Výlet je vhodný pre všetkých milovníkov histórie.

Zborovský hrad alebo tiež Makovica je zrúcanina hradu blízko obce Zborov na v okrese Bardejov. Hrad bol postavený pravdepodobne v 14. storočí na ochranu uhorského pohraničia a obchodnej cesty do Poľska. Prvá písomná správa o ňom pochádza z r. 1347 zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zborov_(okres_Bardejov)

440 m n.m.Zborov

Na cintoríne je pochovaných 136 padlých vojakov. Celkovo 46 vojakov je ruskej armády a 90 vojakov rakúsko-uhorskej armády. Až 84 hrobov je jednotlivých, 6 hrobov je spoločných a na cintoríne sa tiež nachádzajú dve masové šachty. zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zborov_(okres_Bardejov)

382 m n.m.Vojenský cintorín z I. sv. vojny

Kostol sv. Žofie patril ku kaštieľu a bol postavený v roku 1640. Kostol je trojloďová pozdĺžna stavba s dvojicou veží na štítovom priečelí. Hlavná fasáda s dvojicou veží má kamenný portál s rastlinnými ornamentami. zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zborov_(okres_Bardejov)

327 m n.m.Kostol sv. Žofie

Kostol sv. Margity Antiochijskej je umeleckými historikmi na základe svojej podoby zaraďovaný do 14. storočia. Je považovaný za najzaujímavejšiu stavbu tohto obdobia v Šariši. Poukazuje na štýl gotický, ale vnútro kostola je zmesou slohov, lebo klenba oboch bočných kaplniek okolo hlavného oltára je gotická, klenba baroková a kostolný chór nesie známky renesancie. zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zborov_(okres_Bardejov)

331 m n.m.Farský kostol sv. Margity Antiochijskej

Cintorín leží na pravej strane pri výjazde z obce, na ceste z Bardejova do Svidníka (cesta č. 77). Na hroboch stoja žulové kríže s menami a údajmi troch padlých na každej strane kríža. Cintorín možno spoznať aj podľa drevenej zvonice, ktorá sa nachádza vo vstupnej časti. Uprostred cintorína stojí centrálny kríž s pamätnou tabuľou. zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zborov_(okres_Bardejov)

328 m n.m.Cintorín z II. sv. vojny