Peťuša pri Zvolene

2.5 km
01:00 hod.

Hrad Peťuša kedysi stál na skalnom ostrohu nad Hronom, len pár kilometrov od zvolenského Pustého hradu - hrady sa videli, vzdušnou čiarou sú to sotva dva kilometre. Meno hradu je vymyslené, v písomnostiach sa o ňom nenašla ani zmienka - v súčasnosti je to len archeologické nálezisko, časť múrov odkrytá v lese na kopci, kde hrad stál. K hradu sa dá dostať po spevnenej lesnej ceste od Červeného medokýša pri Zvolene alebo novým chodníkom, ktorý len nedávno vybudovali dobrovoľníci z okolia. Nový chodník sa malebne vinie okolo Hrona, spočiatku po rovine, v závere ale vystúpa takmer kolmo k hradu, úplne malé deti bude treba niesť :) Cesta z hora, zo starej lesnej cesty, je úplne v pohode, dá sa spraviť aj na bicykli, prípadne s terénnejším kočiarom. Z hradu nie je výhľad ani nič, ale cesta k nemu je veľmi pekná - okolo Hrona fakt malebným lužným lesom, zhora zasa okolo zaujímavých skál a obrovitánskych stromov. Foto: Rasťo a Alexandra Weberovci.

Obe cesty, lesný chodník aj spevnená cesta začínajú priamo pri prameni Červený medokýš. Pri rázcestníku je aj malé parkovisko. Chodníky nie sú oficiálne značkované, ale značené sú, kopou šípok po celej trase, stratiť sa nemôžete :)

320 m n.m.Rázcestník Červený medokýš

Lužný les popri Hrone pretína nová cestička na hrad Peťuša.

303 m n.m.Chodník popri Hrone

Hrad Peťuša leží cca 5 km JZ od Zvolena a 2 km SV od Ostrej Lúky na ľavom brehu Hrona. Momentálne je to len časť odkrytých múrov v lese. Podľa stratigrafických pozorovaní a na základe získaného archeologického súboru sa zdá, že hrádok bol budovaní v priebehu 2. pol. 14. storočia, existoval počas 15. a zrejme jeho koncom, prípadne začiatkom 16. storočia ho užívatelia opustili a hrad postupne zanikol.

360 m n.m.Peťuša

K hradu Peťuša sa dá dostať lesnou spevnenou cestou, z ktorej vedie k hradu výrazne značená odbočka.

360 m n.m.Odbočka na lesnú cestu

Skalná plošinka, odkiaľ je pekný výhľad na údolie Hrona a Zvolen v pozadí. Výhľad je podobný ako z Pustého hradu, ktorý je lepšie dostupný :) Foto Ján Urda

330 m n.m.Sokolia skala

Okolo lesnej cesty, ktorá vedie okrem iného aj na hrad Peťuša, sú zaujímavé stromy.

308 m n.m.Dub stromorožec