Perla Malých Karpát

2 km
00:31 hod.

Jednodňový výlet po kultúrno-historických pamiatkách Modry.

Kruhová bašta mestského opevnenia, prezývaná aj "červená veža"

174 m n.m.Galéria Ignáca Bizmayera

Horná Brána je symbolom Modry.

184 m n.m.Horná Brána a hradby

Tu strávil Ľudovít Štúr, po postrelení sa na poľovačke, posledné dni svojho života. Je tu sprístupnená aj Pamätná izba Ľudovíta Štúra.

177 m n.m.Emreszovský dom

176 m n.m.Farský kostol sv. Štefana, kráľa

178 m n.m.Pamätník Socha Ľudovíta Štúra

Meštiansky poschodový dom, v ktorom počas posledných 4 rokov svojho života býval Ľ. Štúr

177 m n.m.Schnellovský dom

173 m n.m.Radnica

Kostol mal dvoch predchodcov, oba však zničil požiar. Súčasný bol postavený v rokoch 1833 – 35. Neoklasicistická fasáda je z 19. stor.

166 m n.m.Evanjelický kostol slovenský

Baroková rotundová stavba z roku 1760.

166 m n.m.Kaplnka Panny Márie Snežnej

Cintorín sa radí sa k národným cintorínom, pretože je miestom posledného odpočinku viacerých významných osobností slovenskej národnej histór

174 m n.m.Cintorín slávnych osobností

Najstaršia stavebná sakrálna pamiatka Modry.

156 m n.m.Kostol sv. Jána Krstiteľa

V súčasnosti sa v Hoteli Majolika nachádza malé keramické múzeum.

172 m n.m.Hotel Majolika