Objavovanie prírodných krás a histórie mikroregiónu Hornád

20.9 km
02:06 hod.

Výlet je zameraný na turistiku na bycikloch po významných historických pamiatkach a popri ceste objavovanie prírodných krás niekoľkých obcí mikroregiónu Hornád.

Pri kostole Narodenia Panny Márie v strede obce sa nachádza neskorobarokový kaštieľ, ktorého s kostolom spája oratórium a chodba. V súčasnosti tu sídli materská škola. Klasicistická kúria z konca 18.storočia. Bola postavená ako jednopodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu s päťpoľovou arkádou.

134 m n.m.Kaštieľ

Rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie zo 17.storočia je postavený v neskorobarokovom slohu a skrášľujú ho viaceré maľby a plastiky z 18. storočia (napr. sv. Štefana kráľa).

1289 m n.m.Kostol Narodenia Panny Márie

V tomto zaujímavom múzeu sa nachádzajú postavičky vyrobené z drôtov a inýc materiálov.

634 m n.m.Múzeum krásy - Paula Kocelková

Ponúka možnosť ubytovania aj stravovania. Priestory areálu sú prispôsobené na športové vyžitie, v letných mesiacoch aj pre detských návštevníkov. Blízke jazero (50m od penziónu) poskytuje možnosti na trávenie chvíľ oddychu a relaxu.

1327 m n.m.Penzión Pláž

Komunitný park v centre obce, jeho súčasťou je aj jazierko, kamenná fontánka a lavičky.

866 m n.m.Komunitný park

Tank, delá a ďalšia dobová armádna technika z 2. svetovej vojny sú vystavené v parku na konci obce Skároš. Pamätník Oslobodenia, kde je pochovaných vyše sto padlých vojakov, pripomína, že Skároš oslobodili ako prvú obec okresu Košice – okolie.

346 m n.m.Prírodné múzeum zbraní

Skárošský hrad sa rozprestiera na skalnom brale Vár v Slanských vrchoch. Pochádza z 13. storočia a bol vybudovaný z andezitu. Do dnešných čias sa zachovali už len ruiny o rozmeroch približne 20 x 50 metrov. Nachádza sa v bukovo-hrabovom poraste. Je tu dobre viditeľná hradná priekopa, miesto, kde stál v stredoveku padací most a zvyšky hradieb.

1024 m n.m.Skárošský hrad Vár

Komplex opevnených osád a pohrebiska v Nižnej Myšli sa nachádza na výraznej vyvýšenine „Várhegy". Ide o najstaršiu osadu otomansko-fuzesabonskej kultúry (cca 1700-1400 pred Kr.). Bola opevnená hlineným valom a priekopou hlbokou 6 metrov. Našli sa tu nálezy keramiky, predmetov z parožia, bronzu a kameňa.

198 m n.m.Atrakcia Náznaková rekonštrukcia vstupnej brány do osady I.