Na hubách v okolí Dobrej Nivy

7.6 km
00:15 hod.

Krátky výlet vhodný na nedeľu alebo ako malá zachádzka, ak prechádzate Zvolenom. Oplatí sa najmä v čase, keď rastú huby - obe miesta sú povestné svojimi dubákmi :)

Foto hradu Wikipedia, Patrik Kunec.

Panónsky háj. Jeden z mála zachovaných pasienkov popretkávaných dubovými hájmi, kde nájdete aj 200-400 ročné stromy.

468 m n.m.Chránený areál Gavurky

Hrad vznikol asi po tatráskom vpáde v druhej polovici 13. storočia ako strážny objekt pri starej obchodnej ceste južne od Zvolena. V listinách sa spomína až v rokoch 1305 - 1306. Dnes je na najvyššom mieste homoľovitého návršia zachované torzo palácovej stavby, ktorá bola nedávno opravovaná. Celkovo je areál hradu udržiavaný (pokosená tráva, lavičky, ohnisko, informačná tabuľa a ihličnaté stromy, ktoré nezakrývajú hrad) a určíte svojim malebným prostredím láka návštevníkov.

385 m n.m.Dobrá Niva