Mikroregión Hanušovce nad Topľou

6.8 km
00:12 hod.

Výlet sa uskutoční v mikroregióne Hanušovce nad Topľou. Konkrétne v dedine Bystré a v meste Hanušovce nad Topľou.

Števica, je minerálny prameň ktorý sa nachádza v obci Bystré. Je to prameň ktorý každoročne navštívi mnoho odberateľov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Tento prameň je pod dozorom hygieny a pravidelne sa vykonávajú skúšky o kvalite a obsahu minerálnych látok v prameni. Priaznivo prameň pôsobí na žalúdočné problémy a problémy s tráviacim ústrojenstvom. Zdroj: OCÚ Bystré

178 m n.m.Števica

Pomník sa nachádza v dedine Bystré v strede dedinky pod Katolíckym kostol. Pomník bol postavený padlým vojakom.Tento pomník patrí padlým vojakom v SNP. Autorom plastiky partizána je akademický sochár J. Machaj. Zdroj: Vlastné spracovanie

180 m n.m.Pomník padlým vojakom

Vlastivedné múzeum je regionálnym múzeom so zameraním na územie okresu Vranov nad Topľou. Dokumentuje históriu a osobitosti prírodných pomerov tohto regiónu. Vzniklo v roku 1975.
Sídlom múzea je renesančno-barokový kaštieľ, ktorého pomerne rozsiahlu blokovú budovu postavili na prelome 17.-teho a 18.-teho storočia. Charakteristickými sú hmotovo výrazné nárožné veže. Pri úpravách v 18.-tom storočí dostal objekt manzardovú strechu a veže strechy zvonové. lnteriéry a fasáda kaštiela majú bohatú štukovu výzdobu.

206 m n.m.Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou

Okolo roku 1280 rehoľníci Božieho hrobu, ktorí sa nachádzali na území mesta mali za potrebu vybudovať si kostol. Tento ranogotický kostol bol a je zasvätený Panne Márii Nanebovzatej, z roku 1332 existuje farská pečať, na ktorej sa vedľa textu nachádza vyobrazenie patrónky chrámu, farnosti a mesta. Na základe doterajších poznatkov sa predpokladá, že pôvodný kostol bola dnešná svätyňa súčasnej stavby kostola, pozdĺžna stavba s jedným oltárom a jedným vchodom. V štrnástom storočí bol pôvodný kostol predĺžený a bola k nemu pristavená sakristia.

203 m n.m.Farský kostol nanebovzatia Panny Márie

Topľa je multifunkčným komplexom na Hlavnej ulici v strede mestečka Hanušovce, ktorý ponúka 2 bowlingové dráhy. Zariadenie ponúka celotýždňovú prevádzku skladajúcu sa z 3 častí. Hlavnú časť tvorí reštaurácia spojená s disco clubom. 2 časť tvorí bowling s barom a 3 časť tvorí herňa s výhernými automatmi a barom. Zákazníci majú k dispozícii 3 bary, 2 bowlingové dráhy, počas víkendov diskotéky, párty, vystúpenia. Počas týždňa kvalitné stravovanie s rôznorodou kuchyňou a denným menu. Celý klub je vybavený najmodernejšou led svetelnou technológiou, ktorá vytvára nezabudnuteľnú atmosféru počas posedenia v tomto podniku. Túto súčasť dopĺňa kvalitné ozvučenie celého interiéru. Disco club je otvorený každý Piatok a Sobotu s programom pre širokú verejnosť. V ponuke je široký nápojový sortiment v dostupnej cenovej škále. Klub umožňuje využiť kapacitu viac ako 600 návštevníkov počas večera. Zdroj: https://sk-sk.facebook.com/pages/Topľa-Hanušovce/208437199180916

190 m n.m.Reštaurácia Topľa

Vzácnou technickou pamiatkou a najdlhším železničným mostom postaveným v oblúku nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe je viadukt pri Hanušovciach na východnom Slovensku. Hanušovský oblúkový viadukt je dlhý 389,9 metra. Postavený bol v roku 1943. Krásne priehradové konštrukcie so skriveným spodným pásom boli posadené na rôzne vysokých pilieroch podľa svahu údolia, ktoré tento viadukt prekleňuje. Najvyšší pilier meria 28 metrov a jeho výška nad terénom je 40 metrov. Počas druhej svetovej vojny bol viadukt takmer úplne zničený. Táto vzácna technická pamiatka sa však dočkala rekonštrukcie a dnes slúži na trati medzi Kapušanmi a Vranovom spolu s niekoľkými ďalšími podobnými mostnými konštrukciami Zdroj: http://slovakia.travel/viadukt-pri-hanusovciach

218 m n.m.Hanusovsky Viadukt