Prešov- Malý Šariš - Veľký Šariš

14.6 km
01:28 hod.

Nenáročný cyklovýlet za sakrálnou pamiatkou do susedného mestečka Veľký Šariš cez Malý Šariš.

242 m n.m.Farský kostol Kráľovnej pokoja (sídlisko III)

Pôvodný kostol z r. 1684, súčasný postavený okolo roku 1944 zasvätený k úcte Všetkých svätých.

293 m n.m.Kostol Krista Kráľa

Kostol z 2. pol. 13. stor. postavený v ranogotickom slohu. Prvá zmienka 1262. Barokizácia okolo r. 1656. Súčasný pôdorys z konca 18. stor.

266 m n.m.Farský kostol sv. Jakuba staršieho, Veľký Šariš