Malý Rozsutec a Jánošíkové diery

9.8 km
02:27 hod.

Malý Rozsutec (1 343,5 m n. m.[1]) je vrch na Slovensku nachádzajúci sa vo východnej časti pohoria Malá Fatra – konkrétne v masíve Krivánskej Malej Fatry. Je charakteristickým skalným cimburím a strmými vápencovými stenami dominuje údoliu Bieleho potoka, ktoré prevyšuje o takmer 750 metrov. Z vrcholu je výhľad na susedný vyšší Veľký Rozsutec a do severných strání východnej časti masívu.

Vrchol je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Rozsutec vyhlásenej v roku 1967 s celkovou výmerou 842 ha, spadajúcou do Národného parku Malá Fatra. V okolí sa nachádza vzácna vápencomilná flóra.

Autor výletu a fotografií: Ján Serbák, wikipedia

Zo Štefanovej vyrazíme smerom na Podžiar Štefanová je osada vo Vrátnej doline v Malej Fatre. Táto bývalá pastierska osada patrí administratívne do obce Terchová. Rozprestiera sa pod masívom Boboty a Veľkým Rozsutcom v samom závere Vrátnej doliny v časti Nová dolina. Je vyhľadávaným turistickým miestom s viacerými možnosťami na turistiku. Nachádza sa tu niekoľko ubytovacích a stravovacích zariadení a informačné stredisko NP Malá Fatra.

642 m n.m.Rázcestník Štefanová (bus)

756 m n.m.Rázcestník Sedlo Vrchpodžiar

708 m n.m.Koliba Podžiar

Vystúpime Hornými dierami

761 m n.m.Rázcestník Podžiar

Pokračujeme cez rázcestník turistických trás v údolí Dierového potoka

1007 m n.m.Rázcestník Pod Tesnou Rizňou

1202 m n.m.Rázcestník Sedlo Medzirozsutce

Tu je pohľad zo sedla Zákres na vzdialenejší Veľký a na bližší Malý Rozsutec.

1229 m n.m.Sedlo Zákres

Malý Rozsutec (1 343,5 m n. m.[1]) je vrch na Slovensku nachádzajúci sa vo východnej časti pohoria Malá Fatra

1286 m n.m.Vrch Malý Rozsutec

Zostúpime cez Podrozsutec k hotelu Diery, Biely Potok

854 m n.m.Podrozsutec

576 m n.m.Rázcestník Biely potok