Kľacký vodopád z Vrícka

8.1 km
02:02 hod.

Kľacký vodopád sa nachádza pod známejším z vrcholov Kľak, na juhu Lúčanskej Malej Fatry. Výstupy na Kľak sú medzi turistami veľmi obľúbené, lebo je z neho nádherný výhľad na všetky strany. Veľká väčšina výstupov sa však uskutočňuje z opačnej strany, obyčajne z Fačkovského sedla alebo z Fačkova a potom pokračujú zvyčajne po hrebeni Malej Fatry. Kľacký vodopád sa nachádza nad obcou Vrícko vo výške 990 m, takže turisti ho veľmi nenavštevujú, lebo by z hrebeňa k nemu museli zostúpiť. Vysoký je 30 m, nie je taký mohutný ani vysoký ako Šútovský, ale podľa môjho názoru je krajší. V jeho okolí sa pohybujú aj medvede

Autor výletu a fotografií: Ján Urda

Obec vznikla na konci 14. storočia. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1594. Najskôr ju vlastnili Jezuiti sídliaci v Kláštore pod Znievom. Vrícko ako súčasť Hauerlandu bolo osídlené zväčša nemeckým obyvateľstvom, ktoré bolo po druhej svetovej vojne odsunuté. Nemecké obyvateľstvo nazývalo vtedy obec Vrícko: Munichwiese (Mníchova Lúka). Pamätihodnosti: 1) renesančný rímskokatolícky Kostol sv. Bartolomeja, zo 17. storočia (pôvodne renesančný), rozšírený a upravený v roku 1799, 2) zachovaná zvonica z 19. storočia, 3) zrubové trojpriestorové domy z 19. storočia, často podmurované so sedlovou šindľovou strechou a doskovým štítom.

608 m n.m.Vrícko

V horúčave dobre padne dúšok chladnej pramenistej vody.

740 m n.m.Rázcestník Bak

Tento 30 m vysoký vodopád bol, ako jeden z piatich na Slovensku, vyhlásený v roku 1996 za národnú prírodnú pamiatku (chránený prírodný výtvor od roku 1992). Dokumentuje vývoj reliéfu krajiny a erozívnu činnosť vody. Predmetom ochrany je vodopád dotvorený kaskádami a obrími hrncami, ktorý je dokladom vývoja reliéfu Lúčanskej Malej Fatry a fluviálnej erózie. Floristické hodnoty, výskyt ohrozených druhov malakofauny a druhov indikujúcich zachovalé pralesové porasty. Foto Martin Hlauka (Pescan), Wikipedia.

1021 m n.m.Rázcestník Kľacký vodopád, NPP