Havránok a Bešeňovské Travertíny

6.1 km
00:11 hod.

Malá zachádzka z diaľnice popri Liptovskej Mare alebo odbočka, ak idete do akvaparku v Bešeňovej alebo do kúpeľov Lúčky. Bešeňovské travertíny tvoria kaskády, ktoré sa lesknú neustále stekajúcou vodou. Na druhej strane cesty je travertínové bralo, kde už prameň vyschol - vplyvom človeka, podobne ako v rímskych kúpeľoch v Dudinciach. Na brale je kríž a spolu tvoria monumentálny pamätník. Z Bešeňovej sa po úzkej ceste dostanete k archeoskanzenu Havránok, kde uvidíte rekonštrukcie rôznych starovekých stavieb (pôvodné opevnenie s kamennými hradbami, drevenými palisádami a vstupnou bránou, ako aj zrubový dvorec), obetiská, nástroje a predmety tvoria po zrekonštruovaní archeologické múzeum v prírode, ktoré je od roku 1967 národnou kultúrnou pamiatkou. Skanzen je v lete otvorený do 18:30, na jar a jeseň do 17:00. Havránok sa rozkladá na úpatí kopca Úložisko, odkiaľ je krásny výhľad na Liptovskú Maru. Pod skanzenom, na brehu Mary, je malebná veža kostola Panny Márie. Na poschodí veže je expozícia so zameraním na kultúrne dejiny regiónu. Foto Peťo (juve16) a Marek Novotnak (Wikimedia Commons)

Travertínový lom a kopa. Po kaskáde stekajú neustále prúdy minerálnej vody, dodávajúcej kamenným kaskádam, bochníkom a plošinkám krásny lesk

551 m n.m.Prírodná pamiatka Bešeňovské travertíny

Oproti živej travertínovej kope je travertínové bralo, kde už prameň vyschol. Na jeho vrchole je kríž, spolu sú monumentálnym pamätníkom.

518 m n.m.Prírodná pamiatka Bešeňovské travertíny

Areál s náznakovými rekonštrukciami obytných, fortifikačných a kultových objektov z mladšej doby železnej a staršej doby rímskej, jedna z najznámejších a najdôležitejších lokalít púchovskej kultúry na Slovensku. Na svahoch a terasách juhovýchodného výbežku Úložiska, rozsiahleho masívu dominujúceho centrálnej časti Liptovskej kotliny, sa pôvodne rozprestieralo niekoľko remeselnícko - roľníckych osád. Ich obyvateľstvo, ovplyvnené hmotnou i duchovnou kultúrou Keltov, udržiavalo čulé obchodné styky so severorímskymi provinciami, keltskými oppidami na západe i oblasťami na severe, vrátane pobrežia Baltského mora. Unikátna opevnená svätyňa so stopami keltských náboženských rituálov zohrávala v dobe svojej existencie úlohu duchovného centra, presahujúceho hranice regiónu. Súčasťou archeologického múzea je aj pôvodná veža stredovekého kostola Panny Márie, ktorého história siaha až do 12. storočia, a základy a opevnenie stredovekého hrádku na vrchole Havránku.

655 m n.m.Hradisko Havránok

LIPTOVSKÁ MARA - VEŽA KOSTOLA PANNY MÁRIE Liptovská Mara - 1000 rokov histórie Liptova - expozícia na I. poschodí v pôvodnej veži kostola Panny Márie z Liptovskej Mary so zameraním na kultúrne dejiny regiónu. Záverečná časť expozície chce návštevníkovi pripomenúť tiež ostatné obce zátopovej oblasti.

563 m n.m.Veža kostola Panny Márie