Dargov

34.1 km
08:32 hod.

Prírodná rezervácia Bačkovská dolina je ľahko prístupná asflatovou cestou začínajúcou v obci Dargov. Ponúka možnosť vidieť krásy slovenskej prírody a niekoľko druhov chránených živočíchov ako napríklad salamadra škvrnitá alebo bocian čierny. Ďalej v lese je dobre prístupná zrúcanina starého zámku Parustan ktorý bol zničený už v 13. storočí z ktorého ostali už len základy.

Dominantou Slanských vrchov je Strechovský vrch, ktorého dominantou je strechový kameň. Predstavuje jeden z reliktov vulkánov zo stratovulkanickou stavbou tvorené rôznymi typmi vulkanických hornín. Andezitové stratovulkány a vulkány vznikli v období vrchný báden až spodný panón. Stratovulkán tvorí nepravidelnú vulkanickú štruktúru. Bol pomenovaný podľa kóty Strechový vrch (780 m).

750 m n.m.Atrakcia Strechový kameň

Jedná sa o skalné útvary z ktorých je nádhrený výhľad na východoslovenskú nížinu.

708 m n.m.Skalne utvary Slanskych vrchov - Onderkov kamen

Na hornom toku obteká masív, na ktorom stoja ruiny hradu Parustan a následne preteká Bačkovskou dolinou.

595 m n.m.Zrúcanina Parustan

Prevládajúcou horninou je andezit (ako i v celých Slanských vrchoch). V skalných zrázoch možno nájsť aj zaujímavé exempláre opálov. Zo skalných brál vyviera prameň pitnej vody, nazývaný Pod Babou horou. Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%8Dkovsk%C3%A1_dolina

425 m n.m.Prameň prameň pod Babou horou

609 m n.m.Výhľad

362 m n.m.Kríž

Národná prírodná rezervácia (NPR) sa nachádza v katastrálnom území obce Bačkov, podľa čoho bola aj pomenovaná. Je situovaná približne 2,2 km severne od obce Dargov. Bačkovskou dolinou vedie oranžová turistická trasa č.8767 so spevneným povrchom. Popri chodníku preteká Bačkovský potok. NPR sa rozkladá na 2 200,4 ha2 v nadmorskej výške od 350 do 714 m n. m. Rezervácia bola založená roku 1967 na základe rozhodnutia Slovenskej národnej rady. Záujmom je najmä ochrana hniezdísk vzácnych dravcov a iných vtákov, ktoré tu vytvárajú pozoruhodné spoločenstvá. Rezervácia, ako i celé pohorie Slanské vrchy bolo vyhlásené v roku 2006 za chránené vtáčie územie NATURA 2000. Zaujímavé sú najmä tieto druhy:Orol myšiakovitý, Sokol sťahovavý, Myšiak hôrny, Bocian čierny,Haja tmavá, Krkavec čierny.Okrem vtáctva sa tu žije aj niekoľko zástupcov typickej fauny Slanských vrchov, ako sú líška obyčajná, diviak lesný, srnec hôrny, mačka Celé územie patrí do biotopu listnatých lesov. Obzvlášť chránený je zachovalý starý dubovo-bukový a javorový les na juhovýchodných svahoch. Z krovín sú tu rozšírené baza čierna a lieska obyčajná. Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%8Dkovsk%C3%A1_dolina

477 m n.m.Prírodná rezervácia Bačkovská dolina

Cesta začína pri novom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

266 m n.m.Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho