DK Lúky, Vígľašská 1, Bratislava Bratislava

Percusession - meetingpoint

Hudba 28.02 19:00 20:00

Miesto : DK Lúky , 28.02. 2020 o 19:00 h.

 

Percusession - meeting-point

 

Percusession - meeting-point
Stretnutie perkusionistov.

Djembe Brothers

Rytmika

Maribondo

Jamadan

Tambores

Thierry Ebam

Eddy Portella


Zdroj informácií.