Veľká sála, DK Zrkadlový háj, Bratislava Bratislava

Ozveny svetových festivalov: TÍ, KTORÍ TANCUJÚ V T

Kino 16.06 17:00 18:00

r. J. Švečíková, CZ, 2022, originálna verzia, MN-12, 78 min.
Jana Ševčíková má výnimočné postavenie medzi českými dokumentaristami. Už od školy mala problémy so svojim nekonjukturálnym videním sveta, snažiacim sa dovidieť k podstata vecí. Medzi odborníkmi je cenená ako svojbytný talent a osobnosť vymykajúca sa bežným normám a zaradeniam. Je úplne nezávislá a realizuje iba projekty, o ktorých je presvedčená, že ich „musí natočiť”, väčšinou vo vlastnej produkcii, čo bolo kedysi v Československu veľmi náročné. J. Ševčíková má výrazný záujem o etnografiu a život v ťažkých podmienkach. Jej filmy evokujú základné otázky ľudského bytia, ktoré sa dotýkajú človeka ako jedinca i ako člena spoločnosti kdekoľvek na svete.


Zdroj informácií.