Nádvorie Zichyho paláca, Ventúrska 9, Bratislava Bratislava

NONSENS NOCI SVÄTOJÁNSKEJ, Túlavé divadlo

Divadlo - Činohra 08.07.20 20:00 21:00

Jakub Nvota prepísal ďalšiu Shakespearovu hru. Sen noci svätojánskej je už pôvodne skvelá hra. Rešpektujúc dej a postavy vznikla však v Túlavom divadle celkom nová originálna hra prlá humoru, vášne a lásky, hrajú: Jakub Nvota, Lucia Hurajová/ Adela Mojžišová, Štefan Richtárech, Štefan Martinovič, Zuzanan Kyzeková, Daniela Mackovičová, Jakub Ružička, réžia, autor: Jakub Nvota


Zdroj informácií.