Amfiteáter Prešov Prešov

Júnový koncert

Hudba 19.06 14:00 15:00

Účinkujú Partia zo Žilina Bonita Vrchari Amadeo Peter Stašak Roland z čirča Akordeonika


Zdroj informácií.