V - klub, Bratislava Bratislava

Eva Pavlíková - Šansónový večer

Hudba 24.06 19:00 20:00

Slovenská herečka a speváčka Eva Pavlíková sa nám na šansónovom koncerte predstaví v sprievode svojej kapely, na ktorom zaznejú známe šansóny od domácich a svetových autorov a takisto muzikálové melódie.

 

Umeniu spievaného šansónu s jeho dôrazom na obsahovú zložku si Eva Pavlíková berie za svoje a napĺňa tak odkaz režiséra Jožka Bednárika udržiavať tento hudobný žáner živý a šíriť ho ďalej medzi ľudí. Texty do slovenskej podoby prebásnili poprední slovenskí textári, čo vnáša do ich významu ďalší nový obsahovo-výrazový prvok. 

 

Hudobno-dramatické umenie tohto žánru Eva Pavlíková umelecky obohacuje o hereckú výpoveď a skúsenosť ženy-umelca, s neopakovateľným autentickým prevedením.

Piesne ako:  "Čerešne",  " Žiť za to stálo",  "List mame" a iné si tak nájdu svojho poslucháča a naplnia naše srdcia nehou, pokorou a láskou.

Na koncerte zaznie aj premiéra dvoch autorských skladieb na texty Ivana Kraska od Viliama Majera - „Nepozriem  viac“  a  „Stará romanca“.

 

Obsadenie:

Eva Pavlíková - spev, sprievodné slovo Jakub Valiček – bicie Tamás Belicza – kontrabas Ľubomír Dolný – klavír Viliam Majer - akordeón


Zdroj informácií.