Amfiteáter Svidník Svidník

70. slávnosti rusínsko-ukrajinskej kultúry

Festivaly 21.06 14:00 15:00

Jedinečné podujatie a zároveň najstarší medzinárodný folklórny festival na východnom Slovensku s najvyšším počtom ročníkov na Slovensku vôbec, ktorý sa koná každoročne vo Svidníku. Jeho I. ročník sa uskutočnil 4.-5.júna 1955. Uchovávanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie je hlavným zámerom a cieľom tohto projektu. Slávnosti rusínsko-ukrajinskej kultúry sú vrcholnou ukážkou práce súborov a krúžkov ZUT rôznych žánrov. Je to najvýznamnejšia prezentácia ľudového umenia a rusínsko-ukrajinskej kultúry. Podujatie svojim významom prispieva aj k obohacovaniu kultúry Slovenska. Umožňuje divákom zoznámiť sa s výsledkami činnosti umeleckých kolektívov slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín, ako aj umelcov z iných krajín Európy.Okrem bohatého programu, v ktorom sa predstavia súbory a jednotlivci zo Slovenska aj zahraničia, sú pripravené aj zábavné atrakcie pre deti a stánky s občerstvením. Sprievodné podujatia budete môcť zažiť na pešej zóne vo Svidníku, v SNM - Múzeu ukrajinskej kultúry a skanzene vo Svidníku v termíne od 21.6.-23.6.2024.

Program celého festivalu so sprievodnými podujatiami nájdete na webe: www.rusini-ukrajinci.sk alebo na FB.


Cena permanentky do 16.6.2024
Dospelý: 5,- eur ( na mieste 8,- eur/deň).

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and tickets for children
Detský od 6-15 r. vrátane a dôchodcovia: 3,- eur ( na mieste 4,- eur/deň).
Deti do 6 r. a ZŤP– S držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom: zadarmo.

*Zmena programu vyhradená.*

Vstupenky na podujatie je možné zakúpiť len formou Hometicket!


Zdroj informácií.